Ngày Hội Thiếu Nhi – Tiến Bước lên Đoàn – Chắp cánh ước mơ – Năm học 2020 – 2021

z2392920517751_2f23b18776feb63360f654388292142dz2392920575452_bf9c89def215e0e4af54bdcf65584b4e z2392920532345_2dc913d15b5144bbb1ea6fb697d5c97fz2392920594846_19b858836e3c2672129fc5c21624035c z2392920602322_adc80aac5c24c81f14ad55449789f445 z2392920581335_9ad0a351316f4f1d6eb56f42f9cc41d3z2392920582683_0cbc1543c7ffaafdaf7ae64a90e95057